biznes od podstaw 1 spotkanie

biznes od podstaw 2 spotkanie

biznes od podstaw 3 spotkanie

biznes od podstaw 4 spotkanie

biznes od podstaw 5 spotkanie

 

Zmiany w myśleniu o emeryturze

Zmiany zachodzące w społeczeństwie polskim po przełomie 1989 roku, głównie w sferze demograficznej spowodowały konieczność innego myślenia o zabezpieczeniu przyszłości obywatelu. Dotychczasowy system pokoleniowy, który zakładał, że każde kolejne pokolenie młodych będzie pracować na swoich rodziców i z bieżących składek będą wypłacane świadczenia emerytalne czy rentowe przestał mieć rację bytu, ponieważ dzieci zaczęło się rodzić coraz mniej, w związku z tym zachodzi duże ryzyko tego, że już w całkiem niedalekiej przyszłości będzie za mało ludzi pracujących i odprowadzających składki by wystarczało na bieżące wypłaty świadczeń. Dlatego od 1999 roku czyli czasu wprowadzenia reformy emerytalnej, cały ciężar wypłaty emerytur nie spoczywa już na zakładzie Ubezpieczeń społecznych lecz jeszcze na dwóch pozostałych filarach. Są to obowiązkowe, tak jak ZUS, Otwarte Fundusze Emerytalne oraz dobrowolny trzeci filar, o który każdy obywatel musi zadbać sam. Zatem przekonanie, które wygłasza jeszcze wielu z rodaków, że wystarczy pracować i odprowadzać od wynagrodzenia składki by mieć zagwarantowaną podobnej wysokości emeryturę jest zupełnie nieprawdziwe. Trzeba zmienić tok myślenia o tej kwestii, bowiem według optymistycznych założeń, z dwóch filarów będzie nam wypłacane od 30 do 60% obecnych dochodów. Reszta, nazwana przez ustawodawców luką kapitałową to nic innego jak własne oszczędności.

Radość na starość

Każdy człowiek, który robi plany na przyszłość głęboko wierzy w to, że będzie mu dane dożyć sędziwego wieku, kiedy to będzie mógł z radością i spokojem spojrzeć wstecz na przeżyte lata. Ma być to czas odpoczynku po trudach lat pracy, dorabiania się, wychowywania dzieci. By czas na emeryturze był radony trzeba czym prędzej zadbać o to by w tym czasie mieć środki na finansowanie przyjemności a nie tylko leków i bieżących potrzeb czy rachunków. Oprócz odprowadzania obowiązkowych składek do pierwszego i drugiego filaru, dobrym rozwiązaniem będzie też samodzielne odkładanie pieniędzy lub inwestowanie ich w takie instrumenty, które w przyszłości będą dawały pieniądze. ZUS i OFE bowiem, według prognoz będą łącznie wypłacać przeciętnemu Polakowi między 30 a 60% średnich dotychczasowych dochodów. W czasach kiedy bardzo wiele osób zatrudnionych jest za najniższe wynagrodzenie, taka perspektywa nie jest zbyt optymistyczna i na pewno nie wiąże się z radosna przyszłością emeryta. By zatem były jednak powody do radości, konieczny jest trzeci filar, który samemu można budować na przeróżne sposoby. Po pierwsze można oszczędzać na koncie w banku, można samemu inwestować w obligacje czy akcje. Ponadto można gromadzić majątek w postaci nieruchomości, wszelkich dóbr, które nie stracą na wartości w perspektywie wielu lat.

Oszczędzanie na starość stare jak świat

Zabezpieczanie swojej finansowej przyszłości jest praktykowane od dawien dawna, bowiem każdy człowiek wie, że nieodzownym etapem jego życia jest starość i nie da się temu zapobiec. Kiedyś przez całe życie ludzie gromadzili zwierzęta, kupowali ziemię, odkładali gdzieś w bezpieczne miejsce pieniądze. Wszystko po to by w czasie kiedy nie będą mogli już pracować mieć co sprzedać i za co żyć. Dziś pod tym względem nic się nie zmieniło, poza tym, że oszczędzać na swoja emeryturę możemy odprowadzając składki obowiązkowe jak i dobrowolne. System emerytalny przewidział bowiem trzy filary, które składać się będą na przyszłą emeryturę każdego obywatela. Jednym jest dotychczasowy Zakład ubezpieczeń społecznych, drugim Otwarte Fundusze emerytalne a trzecim, dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i wszelkie inne formy oszczędzania środków na przyszłość. Oszczędzać należy zatem nie wtedy kiedy pieniędzy brakuje ale wtedy kiedy one są i stać nas na odłożenie niewielkich kwot, dlatego najlepszym okresem na to, by to czynić jest okres pracy zarobkowej. Wówczas to dysponujemy największymi środkami a aktywność na rynku pracy powoduje, że łatwiej podejmujemy nowe wyzwania i decyzje. Dlatego oprócz obowiązku odprowadzania składek, dobrowolne oszczędzanie gwarantuje godziwe środki na życie po zakończeniu pracy zawodowej.

Świadomość podstawą godnej przyszłości

Pomimo tego że reforma emerytalna w naszym kraju weszła w życie już ponad dekadę temu nadal świadomość Polaków w tej kwestii jest znikoma. I mimo tego że wszędzie mówi się o tym, że Zakład ubezpieczeń społecznych już teraz nie radzi sobie z wypłatami na bieżąco wszystkich świadczeń, większość rodaków wierzy, że jednak będzie lepiej i ich świadczenie emerytalne będzie wystarczająco wysokie. Niestety prawda jest taka, że jeśli opłacaniu składek obowiązkowych nie będzie towarzyszyło dobrowolne oszczędzanie, szanse na godną przyszłość są naprawdę niewielkie. Dlatego właśnie w tym okresie życia, kiedy zarabianie pieniędzy jest jednym z głównych zajęć, nie tylko warto ale wręcz trzeba jakąś część odkładać na przyszłość, kiedy być z różnych względów pracować nie będzie można lub zwyczajnie nie będzie już trzeba tego robić. Fundusze emerytalne nie tylko gwarantują wypłatę dożywotnich świadczeń ale oprócz tego, dzięki temu, że deklarujemy stałe składki, otaczają klienta ochroną na wypadek śmierci, inwalidztwa czy nieszczęśliwego wypadku. W zależności od sytuacji życiowej albo przejmują opłacanie składek za klienta albo wypłacają odszkodowanie. Jest to ten element, który zdecydowanie czyni te formę oszczędzania atrakcyjniejszą od typowego odkładania pieniędzy na konto, bowiem w banku możemy oszczędzać tylko wtedy kiedy mamy pieniądze.

Dlaczego aż trzy filary?

Reforma emerytalna, która przeprowadzona została w naszym państwie w 1999 roku podzieliła nasze źródła finansowania przyszłej emerytury na trzy filary. Dotychczas takie świadczenia wypłacał wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nadal jest jednym z filarów. Z resztą nadal wypłaca świadczenia już przyznane przed reformą. Dołączono do niego Otwarte Fundusze Emerytalne, które stanowią drugie ogniwo i jak pierwsze, są obowiązkowe. Ostatnim filarem jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, o które zadbać musi każdy samodzielnie. Jeśli pominie się trzeci segment, może okazać się, że emerytura, która będzie zasilać portfel na starość będzie stanowiła tylko około połowy wcześniejszych wpływów z tytułu wykonywanej pracy. Według wyliczeń bowiem, dwa pierwsze filary będą w stanie pokryć między 30 a 60% średniego wynagrodzenia z lat pracy. Pozostała część nazwana została luką kapitałową, która, jeśli samodzielnie się nie wypełni, pozostanie pusta. Po prostu o tę lukę będzie niższa emerytura. Zatem zamiast cieszyć się i odpoczywać po latach ciężkiej pracy, być może przyjdzie na starość liczyć każdy grosz w portfelu. Dlatego warto zatroszczyć się o swoją przyszłość, gdyż tylko wszystkie trzy filary gwarantują przyszłe świadczenie na poziomie, do którego przywykło się przez wiele lat.

Trzeci filar podstawą godziwej starości

Każdy kto myśli o swojej przyszłości na emeryturze wierzy głęboko, że będzie to czas spokojnego delektowania się życiem, bez konieczności codziennego wstawania do pracy. Aby jednak tak się stało trzeba w czasie lat pracy w głównej mierze samemu zatroszczyć się o to by tak faktycznie było. System emerytalny przewiduje obecnie trzy źródła finansowanie przyszłej emerytury każdego obywatela. W części będzie to kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń społecznych, w bardzo niewielkim procencie udział będzie miał wybrany Otwarty Fundusz Emerytalny a ostatnim źródłem wypłaty będzie to co każdy sam sobie zaoszczędzi. Tak naprawdę tylko to co samodzielnie odłoży na starość każdy Polak, będzie jedynym pewnym dochodem na emeryturze. ZUS bowiem już teraz boryka się z ogromnymi problemami z wypłacaniem obecnych świadczeń. W związku z tym, że przyrost naturalny jest od kilku lat na poziomie zerowym lub ujemnym okazać się może, że w niedalekiej całkiem przyszłości naprawdę pojawi się problem tym, że nie wpływy od osób pracujących nie wystarczą na pokrycie świadczeń. Dlatego rozwiązaniem jest odkładanie pieniędzy na własne konto czy lokatę lub podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym w ramach funduszu emerytalnego, który zagwarantuje każdemu wypłatę wszystkich wpłacanych przez lata pieniędzy.

Po emeryturę nie tylko do ZUS-u

Minęły czasy kiedy emerytury były wypłacane tylko przez zakład Ubezpieczeń społecznych. Osoby, które w momencie wprowadzania reformy emerytalnej miały mniej niż 50 lat otrzymywać będą świadczenia z trzech różnych źródeł. System emerytalny bowiem składa się obecnie z trzech filarów. By emerytura była na tyle wysoka aby zapewnić nam odpowiedni standard życia i by środki, które otrzymywać będziemy po zakończeniu pracy zawodowej wystarczały nie tylko na rachunki i bieżące wydatki ale tez na odrobinę przyjemności, trzeba już w młodym wieku zadbać o to, by wszystkie trzy filary były stabilne. Pierwszy i drugi filar to ubezpieczenia obowiązkowe i składki na ich finansowanie odprowadzane są przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub samodzielnie w przypadku prowadzenia własnej działalności. Ze składki odprowadzanej do ZUS część przekazywana jest do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego, który inwestuje te środki i wypracowany w ten sposób zysk będzie powiększał ostatecznie wypłacaną emeryturę. Jednak w drugim filarze znajduje się tak niewielki procent składek, że nawet duże zyski nie są w stanie zagwarantować zadowalającej emerytury. Dlatego trzeci filar, choć nazywany dobrowolnym, powinien stać się obowiązkowym dla każdego, kto poważnie myśli o swojej przyszłości.

By być szczęśliwym emerytem

Obraz polskiego emeryta to niestety dość smutny widok. To osoba, której często nie wystarcza środków na pokrycie wszystkich potrzeb, nie mówiąc już o przyjemnościach czy spełnianiu marzeń, na które podczas lat pracy nie było czasu. W związku z tym, by ten obraz trochę zmienił się w przyszłości powstały systemu emerytalne. W związku z reformą emerytalną nie można już liczyć tylko na wypłatę pieniędzy z zakładu ubezpieczeń Społecznych, który już teraz ledwo radzi sobie z bieżącymi płatnościami. W przyszłości emerytura wypłacana z niego będzie stanowiła zalewie około połowy średniego wynagrodzenia jakie przywykliśmy pobierać przez lata pracy. Część naszych składek trafia tez do Otwartych Funduszy emerytalnych, które są obowiązkowe dla każdego obywatela i które zarządzają składkami tak, by osiągnąć jak największy zysk, którym później podzielą się z emerytami. Jednak by być szczęśliwym i dość dobrze wyposażonym w pieniądze emerytem, trzeba koniecznie samemu oszczędzać na swoją przyszłość. Dlatego trzeci filar czyli dobrowolne ubezpieczenie emerytalne powinien stać się niezbędnym składnikiem wydatków w budżecie każdej pracującej osoby. Może to być typowy fundusz emerytalny, może być ubezpieczenie na życie czy w końcu samodzielne oszczędzanie. Niezależnie od tego, wysokość emerytury zależeć będzie w tak samo dużej mierze od każdego z nas jak i od ZUSu.

Zatroszcz się o swoją przyszłość

Reforma emerytalna wszystkim osobom, które w dniu jej wprowadzenia nie miały skończonych 50 lat, zadała mocny cios. Dotyczy on, tak obszernie komentowanej kondycji przeciętnego Polaka na emeryturze. Już teraz czas po skończeniu pracy zawodowej nikomu z nas nie kojarzy się z radosnym zwiedzaniem świata i cieszeniem się życiem. Raczej przeciętny polski emeryt boryka się z dylematami pierwszeństwa rachunku za prąd nad wykupieniem recepty. Mało który tez pozwala sobie na wizyty w teatrze czy filharmonii. Obecny system trzech filarów spowodował, że tak naprawdę każdy sam musi zatroszczyć się o swoją przyszłość i środki na jej finansowanie, bowiem od państwa, w bardzo dobrych prognozach, otrzyma zaledwie ok. 50% tego co zarabiał do tej pory. Niewielki procent będzie również wypłacany z Otwartych funduszy emerytalnych obracają one tak niewielkimi składkami, że nie można spodziewać się jakiś ogromnych kwot z tego tytułu. Dlatego jednym wyjściem by utrzymać życie na emeryturze na przyzwoitym poziomie jest samodzielne oszczędzanie. Można po prostu odkładać pieniądze na konto lub lokatę w banku. Można inwestować w obligacje lub powierzać pieniądze funduszom inwestycyjnym. Można też zawrzeć z ubezpieczycielem polisę emerytalna, która jest produktem typowo ukierunkowanym na zabezpieczenie przyszłości finansowej po zakończeniu pracy zawodowej.

Filary naszej emerytury

Pomimo tego że reforma emerytalna została w naszym Państwie przeprowadzona już 1999 roku, nieświadomość społeczna na jej temat jest nadal ogromna. Przeciętny Polak, chociaż wie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się coraz mniej wypłacalny, nadal nawinie wierzy, że to właśnie z niego będzie miał wypłacaną przyszłą emeryturę. I dlatego, że tak zwany trzeci filar ubezpieczeń jest nazwany ubezpieczeniem dobrowolnym, niewiele osób z niego korzysta, uważając go za niepotrzebny miesięczny wydatek. Tym samym pozbawia się środków na życie na starość. Na wysokość emerytury składać się będzie bowiem wielkość składek odprowadzanych do ZUSu, ilość zgromadzonych środków w Otwartym funduszu emerytalnym czyli tak zwanym drugim filarze oraz tego co każdy z nas sam zgromadzi albo na swoim koncie, w skarbonce czy funduszu emerytalnym. Dlatego, jeżeli na emeryturze pragniemy żyć na takim samym poziomie jak podczas lat pracy i otrzymywać takie same środki co miesiąc, jak dotychczas, trzeba o to zadbać samemu, bowiem od państwa dostanie się tylko, w optymistycznych założeniach, 60% przeciętnych dotychczasowych dochodów. Dlatego trzeba to zacząć robić jak najprędzej i jak najbardziej systematycznie, ponieważ tylko sumienność daje wymierne efekty w kwestiach odkładania pieniędzy na przyszłość.

BlueStylish theme